Systemy zarządzania ISO 9001, ISO 14001,

PN-N 18001, ISO 27001, ISO/IEC 17024, AQAP, ZKP, WSK

 

 

 

Firma

Wdrożenia

Szkolenia

Audity wewnętrzne

Doskonalenie systemów

Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzimy działalność w zakresie  szkoleń, konsultacji i pomocy przy wdrażaniu i opracowaniu dokumentacji systemów zarządzania zgodnych z wymaganiami standardów ISO 9001, EN ISO/IEC 17025, ISO 14001, PN-N 18001, ZKP, WSK, AQAP. Nasi konsultanci posiadają wykształcenie kierunkowe w zakresie systemów zarządzania jakością, środowiskowym i bezpieczeństwem pracy oraz doświadczenie i umiejętności w dziedzinie:

 • przygotowania i prowadzenia szkoleń,
 • wdrażania systemów zarządzania: jakością, środowiskowym i bezpieczeństwem pracy,
 • konsultacji,
 • prowadzenia wewnętrznych auditów systemów zarządzania na zlecenie naszych klientów,
 • pomoc w doskonaleniu systemów zarządzania.

Nasze doświadczenie obejmuje kilkadziesiąt wdrożonych i certyfikowanych systemów zarządzania jakością.

Oferujemy pomoc w przygotowaniu firm w zakresie następujących zagadnień:

Normy: ISO 9001:2000, EN ISO/IEC 17025, WSK, AQAP.

 • rozumienie,
 • wykładnia,
 • wdrożenie,
 • praktyczne rozwiązania,
 • sposoby pomiaru i monitorowanie zadowolenia klientów, procesów, wyrobów,
 • narzędzia analizy danych,
 • ciągłe doskonalenie procesów, wyrobów i systemu zarządzania jakością,
 • zarządzanie ryzykiem (indywidualne podejście w zależności od systemu jakości oraz oferowanych produktów – z uwzględnieniem wymagań, wynikających z norm zharmonizowanych z dyrektywami UE dla produktów, które są objęte       wymaganiami tych dyrektyw).
 • zarządzanie konfiguracją (CM) - (AQAP i inne wymagania sektorów przemysłowych, gdzie zarządzanie konfiguracją jest środkiem, za pomocą którego utrzymywana jest identyfikacja i identyfikowalność),
 • nieuszkadzalność i obsługiwalność R&M (AQAP),
 • proces rządowego zapewnienia jakości GQA (dotyczy wymagań AQAP),
 • projekt normy PN-N 19001 - "Wewnętrzny system kontroli (WSK) - Wymagania".

a także:

 • techniki analizy i rozwiązywania problemów (Seven Old Tools i Seven New Tools),
 • FMEA,
 • QFD,
 • metody statystyczne.

 2.  Normy ISO serii 14001.

 • rozwój działalności prośrodowiskowej,
 • ustawodawstwo krajowe i UE,
 • normy serii 14000,
 • model systemu zarządzania środowiskowego,
 • wymagania normy ISO 14001.

3.  Norma PN-N 18001.

4.  Wdrażanie zasad europejskiego systemu oceny zgodności w

     przedsiębiorstwie.

 

 • europejski system oceny zgodności,
 • nowe podejście,
 • globalne podejście,
 • dyrektywy nowego podejścia,
 • procedury oceny zgodności,
 • jednostki notyfikowane i jednostki kontroli rynku,
 • dostosowanie działalności przedsiębiorstwa do wymagań prawa europejskiego w zakresie oceny zgodności.

5.  Audit jakości.

 • co to jest audit, rodzaje auditów,
 • wymagania norm ISO 19011 i PN-N 18011,
 • procedura auditu,
 • dokumentacja auditu,
 • wymagania norm ISO 9001: 2000, ISO 14001, PN-N 18001
 • precyzowanie niezgodności,
 • efektywność auditów.

 6. Laboratoria badawcze.

 • wymagania dotyczące systemu jakości laboratoriów badawczych - norma ISO 17025,
 • budowa dokumentacji systemu jakości zgodnej z normą ISO 17025,
 • rola laboratoriów badawczych w europejskim systemie oceny zgodności.